Facebook
Twitter
HOME
menu
menu

ATTENTION

EPO Recovery & Sport to placówka rehabilitacji ortopedyczno-sportowej, opierająca swą działalność na najwyższych standardach terapeutycznych. Fizjoterapia prowadzona jest przez profesjonalnych terapeutów, którzy swe wieloletnie doświadczenie zdobywali na licznych kursach i szkoleniach, stale pogłębiając swoją wiedzę.